Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 marca 2021 roku

ZARZĄDZENIE  NR 42/2020

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 11.03.2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia Konkursu na pisankę Wielkanocną

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się Konkurs na pisankę Wielkanocną zwanym dalej konkursem.

§ 2.

Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych w Regulaminie konkursu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr Aneta Kopeczek

Sekretarz Gminy

 

ODTREGULAMIN KONKURSU NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ.odt