Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 25.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 8 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr  25.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu nieruchomości oznaczonej działką nr 1032 i 1033 położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz oraz ustalenia jej ceny wywoławczej do III przetargu.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) art. 39 ust. 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn.zm.)

             

 

Burmistrz Kietrza zarządza:

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Pilszczu oznaczoną działką nr 1032 i 1033 k.m.3 o łącznej pow. 0,8500 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1G/00021168/5 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz

§2. Ustalić cenę wywoławczą do III przetargu w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

§3. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/

§4. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 osobowym. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator