Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 25 ust. 2 w zw. z art.23 ust.1 pkt 7, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.).

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 2463 k.m.14 o powierzchni 0.0682 ha położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3, na własność Gminy Kietrz oraz udziału w wysokości 1/5 części w działce gruntu nr 2467 k.m.14 o pow. 0.0808 ha zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3, także na własność Gminy Kietrz, przewidzianej pod realizację drogi dojazdowej działki nr 2463.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w.pdf