Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PORZĄDEK XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

TRYB OBRAD: SESJA ZDALNA

TERMIN: 25 LUTEGO 2021 ROKU, godz. 15:00

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przekazanie informacji w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego.

4. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2021 roku.

5. Informacje:

5.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

5.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;

7.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3.  w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;

7.4. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;

7.5. w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury- Centrum Kultury    i Sportu w Kietrzu,

7.6. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok,

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467;

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz  z udziałem w działce nr 2467;

7.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467;

7.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Zwycięstwa, oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz;

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad.