Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian stron

 1. Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży
  Data modyfikacji: 10-07-2020 12:39
 2. ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku
  Data modyfikacji: 10-07-2020 12:37
 3. Karty usług
  Data utworzenia: 10-07-2020 12:31
 4. Przetargi - ogłoszenia
  Data utworzenia: 10-07-2020 12:30
 5. Wykazy nieruchomości (sprzedaż,dzierżawa,użyczenia)
  Data utworzenia: 10-07-2020 12:29
 6. Zarządzenia Burmistrza w zakresie gospodarki nieruchomościami
  Data utworzenia: 10-07-2020 12:28
 7. Wykaz punktów zbierania odpadów folii i sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych
  Data modyfikacji: 07-07-2020 14:00
 8. Gospodarka odpadami
  Data modyfikacji: 07-07-2020 13:57
 9. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Data utworzenia: 07-07-2020 13:56
 10. Informacja o ofercie KSKS "GRYF"
  Data modyfikacji: 07-07-2020 12:19