Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność gminy Kietrz

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 8 lutego 2021 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się na poddaszu, III kondygnacji budynku mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 10, na  działce gruntu nr 1997/2  k.m.17 o powierzchni  0,0908 ha, obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00028855/7 stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Kietrz, dn. 8 lutego 2021 r.

 

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 09.02.2021 r. do 16.02.2021 r.