Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 1 lutego 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/2021

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 1 lutego 2021 roku

 

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2021 roku

dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.33 ust. 3 i 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 713) oraz art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1320 ze zm.) w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019, poz. 1282)  i art.17 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2019, poz. 1347) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Dla pracowników samorządowych poza niedzielami i świętami, zgodnie z przepisami określającymi wymiar obowiązującego czasu pracy, dniami wolnymi od pracy są soboty.

§ 2. Za dni świąteczne przypadające w wolne soboty pracodawca wyznacza inne dni wolne
od pracy.

§ 3.1. W 2021 roku za święta przypadające w soboty, wyznaczam następujące dni wolne:

  1. 4 czerwca 2021 r., za dzień 1 maja 2021 r. (sobota) - dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu poza pracownikami boiska „Orlik” i pracownikami oddelegowanymi do pracy na boisku „Orlik”, dla których dzień 4 czerwca 2021 r. jest dniem pracy;
  2. 24 grudnia 2021 r. za dzień  25 grudnia 2021 r. (sobota) – dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
  3. Pracownicy dla których 4 czerwca 2021 r. jest dniem pracy mogą wykorzystać dzień wolny w innym terminie.

§ 4. Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie serwisu miejskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.