Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/317/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji rewizyjnej do złożenia informacji z przeprowadzonych kontroli w
terminie jednego miesiąca lub na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kietrzu.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji rewizyjnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVII/317/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28-01-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXVII/317/2021.docx