Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/312/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kietrzu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXVI/312/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXVI/312/2020.docx