Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrz przy ul. Cegielnianej, oznaczonej działką nr 256/13

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 27 stycznia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kietrzu przy ul. Cegielnianej, oznaczonej działką nr 256/13  k.m.17 o powierzchni  0,2759 ha, obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00009500/5, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

 

 

 

Kietrz, 1.02.2021 r.

Wywieszono na tablicy przed siedzibą

Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 01.02.2021 r. do 8.01.2021 r.