Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Burmistrz Kietrza informuje, że z dniem 02 lutego 2021 r. otwarty zostaje nabór wniosków o udzielenie dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, na zadania obejmujące:

  • usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych,
  • zakup i montaż indywidualnych źródeł ciepła,
  • montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła,
  • budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu, po uprzedniej weryfikacji poprawności ich wypełnienia przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, pokój nr 23-24, tel. (77) 485-43-56, wew. 22 lub 34.

Regulamin dofinasowania został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr V/61/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną z budżetu Gminy Kietrz, pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. Regulamin oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl w zakładce Ochrona środowiska- Dotacje z budżetu gminy.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z pandemią COVID-19 obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Kietrzu odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym i w wyznaczonych strefach. Osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zachowania środków ostrożności: posiadania maseczki lub przyłbicy, rękawiczek lub dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku urzędu.