Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4/ 2021 Burmistrza Kietrza z dnia 13.01.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/ 2021

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 13.01.2021 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 113/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 01.12.2020 r. w sprawie   powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

W zarządzeniu Nr 113/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 01.12.2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021   otrzymuje brzmienie:

„Do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych – szkoły podstawowe – powołuję Gminną Komisję Konkursową w składzie:

 1. Konkurs Języka Polskiego:
 1. Dorota Wacławczyk - przewodnicząca
 2. Iwona Kacprzak- członek
 3. Małgorzata Gąsior– członek.
 4. Wioleta Sęga - członek

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 19.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz

 

 1. Konkurs Języka Angielskiego:
 1. Nina Balcer –Maćko – przewodnicząca.
 2. Barbara Bach – członek
 3. Kamila Besz– członek
 4. Ewelina Czarnecka – członek
 5. Anna Aleksiejewicz - Członek

 

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 20.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz

 

 1. Konkurs Matematyczny:

      1. Danuta Dwucet– przewodniczący

      3. Magdalena Czornobaj - członek

      4. Bożena Lechoszest – członek.

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 22.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz

 

 1. Konkurs Języka Niemieckiego:
 1. Anna Ludwikowska-Wierzchowiec – przewodnicząca.
 2. Sandra Adamek-Gloth – członek
 3. Anna Rojek – członek

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 21.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz

 

 1. Konkurs Historyczny:

      1. Jacek Macewicz– przewodnicząca

      2. Ryszarda Litwinowicz– członek.

      3. Wojciech Maryszczak – członek.

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 25.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz

 

 1. Konkurs Fizyczny:

       1. Elżbieta Piaskowy – przewodnicząca

       2. Joanna Jacheć– członek.

       3. Krystyna Ormiańska – członek.

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 29.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół  w Kietrzu, ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz.

 

 1. Konkurs Chemiczny:

       1. Artur Rojek– przewodnicząca

       2. Krystyna Ormiańska– członek.

       3. Elżbieta Piaskowy – członek.

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 28.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół  w Kietrzu, ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz.

 

 1. Konkurs Geograficzny:

      1. Genowefa Górecka– przewodnicząca

      2. Włodzimierz Sowa– członek.

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 26.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół  w Kietrzu, ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz.

 

 1. Konkurs Biologiczny:

      1. Jadwiga Tarnowska– przewodnicząca

      2. Krystyna Ormiańska– członek.

      3. Renata Zamkowa– członek.

 Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 27.01.2021 r. godz. 9.00.

Miejsce: Zespół Szkół  w Kietrzu, ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz.

 

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr Aneta Kopeczek

Sekretarz Gminy