Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE  NR 119/2020

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia Konkursu Fotograficznego „Selfie z choinką”

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się Konkurs fotograficzny „Selfie z choinką” zwanym dalej konkursem.

§ 2.

Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych w Regulaminie konkursu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                               

Z up. Burmistrza

/-/ mgr Aneta Kopeczek

Sekretarz Gminy