Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PORZĄDEK XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

Porządek XXV sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
26.11.2020 ro. godz. 14:00


1. Rozpoczęcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 22 października 2020 roku,
4. Informacje:
4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,
4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020;
6.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
6.3. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/260/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i procedury uchwalenia budżetu;
6.4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6.5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
6.6. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
6.7. w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kietrz;
6.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu i Lubotyniu;
6.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Nasiedlu i Lubotyniu;
6.10. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;
6.11. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;
7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania.
8. Oświadczenia radnych.
9. Informacje bieżące.
10. Zakończenie obrad.