Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 109 /2020 Burmistrza Kietrza z dnia 18 listopada 2020r.

Zarządzenie Nr 109 /2020

Burmistrza Kietrza

z dnia  18 listopada 2020r.

 

 

w sprawie terminu zwołania Walnego Spotkania wyborczego członków do Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu oraz powołania Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

 

Na podstawie § 5 pkt 2 i 3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu nadanego Uchwałą Nr XLVI/418/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§1

W związku z panującą epidemią na świecie jak i w Polsce, termin zwołania Walnego Spotkania wyborczego członków do Gminnej Rady Seniorów oraz powołanie Komisji Wyborczej odbędzie w późniejszym terminie.

§2

Wykonie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr Aneta Kopeczek

Sekretarz Gminy