Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/288/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713), art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt. 3 lit. b i c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) i art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kietrz za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/288/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą innego instrumentu płatniczego.pdf