Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/283/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 8/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

Uchwała Nr XXIV/283/2020Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 8/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu nr 2 położonego w Kietrzu usytuowanego, w budynku mieszkalnym przy ulicy Głowackiego 6, 8 wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych i ułamkowej części działki gruntu oznaczonej numerem 1982/2 o pow. 0,1084 ha, zapisanych w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00025408/8 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXIV/283/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 8/2, stanowiącego własność Gminy Kietrz.pdf