Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 169.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr  169.A.2020

Burmistrza Kietrza

   z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II publicznym przetargu nieograniczonym działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz oraz ustalenie jej ceny wywoławczej do II przetargu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65      z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XX/244/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 355/4 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz,

 

Burmistrz Kietrza zarządza:

 

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Rozumicach, oznaczoną działką nr 355/4 o powierzchni 0,1700 ha k.m.3, zapisaną w księdze wieczystej  nr OP1G/00021170/2, na własność  Gminy Kietrz

§2. Ustalić cenę wywoławczą do II publicznego przetargu w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

§3. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz