Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2020 roku

ZARZĄDZENIE  NR 100/2020

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 23 października 2020 r.

 

w sprawie uchylenia ogłoszenia naboru na członka Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu oraz w sprawie uchylenia terminu zwołania Walnego Spotkania wyborczego członków do Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu oraz powołania Przewodniczącego Komisji Wyborczej

 

Na podstawie Statutu Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu nadanego Uchwałą Nr XLVI/418/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Uchylam Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Kietrza z  dnia 09 września  2020  roku w  sprawie  ogłoszenia naboru na członka Gminnej Rady Seniora w Kietrzu.

§ 2.

Uchylam Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Kietrza z  dnia 19 października 2020  roku w  sprawie  terminu zwołania Walnego Spotkania wyborczego członków do Gminnej Rady Seniorów w Kietrzu oraz powołania Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ KIETRZA

 /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator