Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIETRZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


Termin rozpoczęcia konsultacji:   21 października 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji:   30 października 2020 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.kietrz.pl
- www.bip.kietrz.pl w zakładce: pożytek publiczny

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Elżbieta Herud – Inspektor ds. oświaty
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

pok. 10
tel. 77 4854356 wew. 14

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do punktu obsługi klienta lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Kietrz na 2021 rok” do dnia 30 października 2020 r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu.

 

BURMISTRZ KIETRZA

 /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

DOCXFormularz.docx
PDFZarządzenie Nr 98.pdf