ˆ

Aktualności

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zamiany dotyczące ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego i dowodów osobistych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-03-11 12:08:24 Informacja ogłoszona dnia 2015-03-11 12:09:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamiany dotyczące ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego i dowodów osobistych

 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa                      o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Uwaga! Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw może się wydłużyć. 

Najważniejsze ze zmiany to:                                               

Rejestracja stanu cywilnego

Rejestracja noworodków- wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie stanu cywilnego dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.                  

Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzenia                 z zakresu rejestracji  małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Kietrz. Niezależnie           w nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Np. urodzenie zarejestrowano w USC w Bydgoszczy, odpis aktu urodzenia pobrać można w Kietrzu lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Kietrzu, odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC w Opolu i każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.                                 

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Dowody osobiste-

- możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce, 

- możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną. Obywatel odwiedzi Urząd Miejski w Kietrzu wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości, 

- w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,                          
- możliwość działania przez pełnomocnika w sprawie odbioru dowodu osobistego w    przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,

 

- możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,
- ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z  przepisami ustawy o paszportach,                                       
- obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,

- brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,        
- prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

 

Ewidencja ludności-

- możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,

- możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

 

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego mają związek z tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów, aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami i nadal modyfikowana.

    Ponadto w Referacie Spraw Obywatelskich w Kietrzu w Biurze dowodów osobistych wystąpiła  konieczność zastosowania procedury awaryjnej, co wiąże się
z wydłużonym czasem oczekiwania na dowód osobisty. (dotyczy to również wniosków            o wydanie dowodu osobistego złożonego w miesiącu lutym)                  


Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza Kietrzem, wymagane będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni, potrzebnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.

   Za utrudnienia i wszelkie niedogodności nie wynikające z naszej winy serdecznie przepraszamy.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Jureczko Data wytworzenia informacji: 2015-03-11 12:08:24
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Jureczko Data wprowadzenia do BIP 2015-03-11 12:08:24
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2015-03-11 12:09:14
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2017-10-11 10:28:05
Artykuł był wyświetlony: 1188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu