Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o ofercie złożonej w dniu 12.10.2020 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rozumice

Kietrz dn. 13.10.2020 r.

WOP.526.46.2020.EH


Informacja


Burmistrz Kietrza przedstawia ofertę złożoną w dniu 12.10.2020 r. przez Ludowy Klub Sportowy Rozumice na wsparcie finansowe zadania w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, Burmistrz Kietrza przedstawia ofertę na zadanie o nazwie: „Organizacja zajęć sportowych”
Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty do dnia 20 października 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu) poprzez:
1) wysłanie na adres e-mail: oswiata@kietrz.pl;
2) przysłanie listem na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, z dopiskiem: uwagi do oferty: „Organizacja zajęć sportowych”;
3) osobiste dostarczenie do Referatu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Kietrzu (Kietrz, ul. 3 Maja 1, pok. nr 10).

 

PDFUproszczona oferta.pdf