Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 145.A.2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 5 października 2020 r.

Zarządzenie Nr   145.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu działki nr 1753 położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz oraz ustalenia jej ceny wywoławczej do II przetargu

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 39 ust. 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

 

Burmistrz Kietrza zarządza:

 

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Kietrzu u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej oznaczoną działką nr 1753 k.m.5 o pow. 0,0402 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz

§2. Ustalić cenę wywoławczą do II przetargu w wysokości 12 500,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset 00/100). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

§3. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem nr 28.A.2020  Burmistrza Kietrza  z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/

§4. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 osobowym. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Zastępca Burmistrza

/-/ mgr. inż. Marceli Głogiewicz