Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/279/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 503/3 w udziale wynoszącym 1/2 części położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 2020 r., poz.713), art.25 ust.2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż działki 503/3 k.m.1 o powierzchni 0,0390 ha położonej w Dzierżysławiu, w udziale wynoszącym 1/2 części na rzecz jej współwłaściciela, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00003977/7 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz w stosunku do zbywanego udziału. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/279/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 503/3 w udziale wynoszącym 1/2 części położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.pdf