Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przyul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65),

Uchwała Nr XXII/272/2020Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy
ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku mieszkalnym, oznaczonym adresowo Głubczycka 17-19 wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych oraz udziałem w działkach gruntu nr 1745 o pow.0,1990 ha i nr 1746 o pow. 0,0847 ha, łącznie 0,2837 ha k.m.5, obręb Kietrz i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w tym budynku. Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz. § 2. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, usytuowanego w budynku mieszkalnym, oznaczonym adresowo Głubczycka 17-19 wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych oraz udziałem w działkach gruntu nr 1745 o pow.0,1990 ha i nr 1746 o pow. 0,0847 ha, łącznie 0,2837 ha k.m.5, obręb Kietrz i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w tym budynku. Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz. § 3. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, usytuowanego w budynku mieszkalnym, oznaczonym adresowo Głubczycka 17-19 wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych oraz udziałem w działkach gruntu nr 1745 o pow.0,1990 ha i nr 1746 o pow. 0,0847 ha, łącznie 0,2837 ha k.m.5, obręb Kietrz i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w tym budynku. Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz. § 4. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, usytuowanego w budynku mieszkalnym, oznaczonym adresowo Głubczycka 17-19 wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych oraz udziałem w działkach gruntu nr 1745 o pow.0,1990 ha i nr 1746 o pow. 0,0847 ha, łącznie 0,2837 ha k.m.5, obręb Kietrz i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w tym budynku. Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz. § 5. Uchyla się w całości uchwałę nr XVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przyul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz.pdf