ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 107.A.2018 BURMISTRZA KIETRZA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-03 13:56:39 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-03 13:56:42 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 107.A.2018
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 28 czerwca 2018 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Niepodległości nr 21/5
stanowiącego własność Gminy Kietrz, przeznaczonego do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35, art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLV/411/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Niepodległości nr 21/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 45.A.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Niepodległości nr 21/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:
                                                                                                           
1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Oznaczenie nierucho-mości
Pow.   [ha]
Numer nierucho-mości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospod. przestrz. m. Kietrz
Cena gruntu  
Cena lokalu
Cena ogółem   
Forma
 zbycia
 
Nr KW
OP1G/000 39801/4
 
działka
nr 1774
 
0,1011
 
udział 0,2022 części
 
Kietrz,
ulica Niepodległości nr 21/5
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 60,30 m2, usytuowany na poddaszu budynku, składający się z  kuchni,
2 pokoi, przedpokoju, łazienki z wc i garderoby.
Do lokalu przynależy piwnica
o pow. użytkowej 11,80 m2 oraz strych o pow. użytkowej 23,60 m2.
2 MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.
SOKA – strefa „A” ochrony konserwatorskiej.
Zabytek rejestr – zabytek wpisany do rejestru zabytków.
 
 
7 359,00 zł              za 0,2022 cz.
 
 
54 260,00 zł
 
61 619,00 zł
 
 
Sprzedaż z zastosowaniem pierwszeństwa najemcy
 
2. Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 17.08.2018 r.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od dnia jego podpisania.
4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu