ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 104.A.2018 BURMISTRZA KIETRZA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-03 13:46:38 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-03 13:46:53 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 104.A.2018
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 28 czerwca 2018 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Matejki nr 6/3
stanowiącego własność Gminy Kietrz, przeznaczonego do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35, art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLIV/399/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Matejki nr 6/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 44.A.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Matejki nr 6/3 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:
                                                                                                           
1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Oznaczenie nierucho-mości
Pow.   [ha]
Numer nierucho-mości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospod. przestrz.
Gminy Kietrz
Cena gruntu  
Cena lokalu
Cena ogółem   
Forma
 zbycia
 
Nr KW
OP1G/000 33244/9
 
działka
nr 1852/4
 
0,0308
udział 0,0828 części
 
Kietrz,
ul. Matejki nr 6/3
 
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 44,20 m2, usytuowany na parterze budynku, składający się z kuchni,
2 pokoi, przedpokoju, łazienki z wc.
 
 
3 MWU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
SOKA – strefa „A” ochrony konserwatorskiej.
SA – stanowisko archeologiczne.
zabytek rejestr – zabytek wpisany do rejestru.
 
 
780,00 zł
za 0,0828 cz.
 
I opłata 156,00 zł
plus 23 %
podatku vat,
następne opłaty roczne – 1% ceny plus podatek vat
w obowiązującej stawce
 
 
69 299,00 zł
 
69 299,00 zł
 
+ I oplata za użytkowanie wieczyste 156,00 zł 
+ 23 %
podatku vat
 
Sprzedaż z zastosowaniem pierwszeństwa najemcy
 
2. Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 17.08.2018 r.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od dnia jego podpisania.
4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu