ZARZĄDZENIE NR 72.A.2018 BURMISTRZA... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Miejski w Kietrzu
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 72.A.2018 BURMISTRZA KIETRZA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-16 11:50:09 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-16 11:50:13 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 72.A.2018
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 14 maja 2018 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Wieżowej nr 1/1
stanowiącego własność Gminy Kietrz, przeznaczonego do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35, art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLII/367/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Wieżowej nr 1/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 219.A.2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Wieżowej nr 1/1 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:
                                                                                                           
1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Oznaczenie nierucho-mości
Pow.   [ha]
Numer nierucho-mości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospod. przestrz.
Gminy Kietrz
Cena gruntu  
Cena lokalu
Cena ogółem   
Forma
 zbycia
 
Nr KW
OP1G/000 36267/7
 
działka
nr 1821
 
0,0383
 
udział 0,310 części
 
Kietrz,
ul. Wieżowa nr 1/1
 
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 43,90 m2, usytuowany na parterze budynku, składający się z kuchni,
2 pokoi, przedpokoju, łazienki z wc
i spiżarki.
Do lokalu przynależą dwie piwnice
o pow. użytkowej 2,40 m2 i 5,50 m2. oraz strych o pow. 11,10 m2.
 
6MWU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
SOKA – strefa „A” ochrony konserwatorskiej.
SA – stanowisko archeologiczne.
zabytek rejestr – zabytek wpisany do rejestru.
 
 
4 037,00 zł              za 0,310 cz.
 
 
56 563,00 zł
 
60 600,00 zł
 
 
Sprzedaż z zastosowaniem pierwszeństwa najemcy
 
2. Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 02.07.2018 r.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od dnia jego podpisania.
4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu