Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A,stanowiącego własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz.713), art.13 ust.1, art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Kozłówkach, usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 64A i ułamkowej części działki gruntu nr 255/2 o powierzchni 0,1162 ha, zapisanych w Księdze Wieczystej Sądy Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00032281/3 na własność Gminy Kietrz w stosunku do niewyodrębnionego lokalu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A,stanowiącego własność Gminy Kietrz.pdf