Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.).

UCHWAŁA Nr XXII/268/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej działką nr 2451/4 o pow. 0,1354 ha k.m. 14 obręb Kietrz, której częścią składową jest murowany budynek użytkowy obejmujący 7 boksów garażowych położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00038091/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na własność Gminy Kietrz. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz.pdf