Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 106.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 106.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat części działki nr 230 położonej w Kietrzu ul. Kilińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

           Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm./ oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 105.A.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat część działki nr 230 o pow. 0,0016 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie działki siedliskowej położonej w Kietrzu ul. Kilińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz,

Burmistrz Kietrza zarządza :

1.Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat.

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

 w ha

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania    przestrzennego             m.  Kietrz

Cel  dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego za 1m2

 

dz. nr 230  k.m. 2

       KW Nr

OP1G/00021162/3

 

0,4660

 

 

 

      Kietrz   

ul. Kilińskiego

 

Wg ewidencji gruntów działka stanowi drogi - dr.

 

Tereny wydzielonych ciągów pieszo -jezdnych.

 

 

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0016 ha z przeznaczeniem na poszerzenie działki siedliskowej oznaczonej działką nr 217/2.  

 

do 3 lat

1,00 zł/m2  netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

2. Dzierżawca będzie ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.