Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 07.08.2020 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza

z dnia 07.08.2020 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy wielofunkcyjnego kompleksu sportowego – Pilszcz ul. Krasickiego na działkach nr 208 i 209 w Pilszczu, gmina Kietrz.

Zgodnie z art. 53, ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 292,471,782) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 256, 695)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie budowy wielofunkcyjnego kompleksu sportowego – Pilszcz ul. Krasickiego w Pilszczu, na działkach nr 208 i 209, położonych w obrębie Pilszcz, gmina Kietrz.  

Inwestorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu, ul. Owsiana 3, 48-130 Kietrz.

W terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia strony mają możliwość zapoznania się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa pok. 26, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr. inż. Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza