Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

W dniu 20 lipca Burmistrz Kietrza  przedstawił Radzie Miejskiej w Kietrzu raport o stanie Gminy Kietrz za rok 2019.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata na sesji Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 19 sierpnia 2020 r., w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Kietrz. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Kietrzu przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – a więc 18 sierpnia 2020 r. (wtorek). Zgłoszenia mieszkańców Gminy Kietrz przyjmowane będą w Biurze Rady.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

/-/ Mirosław Skoczylas

 

PDFRAPORT 2019 .pdf
PDFZARZĄDZENIE NR 69.pdf