Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Kietrz, dn. 15.07.2020 r.

WOP.526.32.2020.EH

 

Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Burmistrz Kietrza informuje, że do dnia 14 lipca 2020 r. nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania konkursowego: „Organizacja różnych form wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Kietrz”, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 63/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w związku z powyższym konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.  

 

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator