Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2020

PDFUCHWAŁA NR XXI/248/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
PDFUCHWAŁA NR XXI/249/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUCHWAŁA NR XXI/250/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, z późniejszą zmianą
PDFUCHWAŁA NR XXI/251/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za rok obrachunkowy 2019
PDFUCHWAŁA NR XXI/252/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/4, stanowiącej własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XXI/253/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XXI/254/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1739/2 położonej w Kietrzu przy ul. Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XXI/255/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich 101 stanowiącej własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XXI/256/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz
PDFUCHWAŁA NR XXI/257/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
PDFUCHWAŁA NR XXII/262/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIII/275/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIV/282/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXV/291/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUCHWAŁA NR XXVI/303/2020 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVI/306/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf