Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia  02.07.2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza

z dnia  02.07.2020 r.

 

Stosownie do art. 53, ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)

zawiadamiam

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

wydano decyzję

WKB 6733.2.2020 r. z dnia 02.07.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  rozbudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr 316, 315, 314, 361,160, 39/1 w Lubotyniu, gmina Kietrz.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wymieniona decyzja znajduje się w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, ul. 3-go Maja 1, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa (pokój nr 26).

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator