Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2487 położonej w Kietrzu w III linii zabudowy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 2487 o powierzchni 0,1158 ha, położonej w Kietrzu w III linii zabudowy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 21.09.2022r., zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

 

 

 

Kietrz, dnia 21 września 2022 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń przed budynkiem

Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1,

w terminie od 22.09.2022 r. do 29.09.2022 r.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami