Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2489 położonej w Kietrzu w III linii zabudowy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.2213)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 2489 o powierzchni 0,0825 ha, położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 15.09.2022r., zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

 

 

Kietrz, dnia 15 września 2022 r.

 

Wywieszono na tablicy przed budynkiem

Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1,

w terminie od 16.09.2022 r. do 23.09.2022 r.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami