Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe

PDFSWZ.pdf (655,25KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu 08da754c-b9ba-9a2c-d580-06000ec45884 (2).pdf (133,87KB)
PDFzał- Nr 3 -do SWZ wzór umowy.pdf (901,01KB)
PDFzal-nr-4-do-swz-instrukcja-uzytkownika-miniportal.pdf (2,85MB)
DOCzal-nr-5-do-swz-osw-wykonawcy-wykluczenie (3).doc (63,50KB)
DOCzal-nr-6-do-swz-osw-wykonawcy-warunki-udzialu.doc (55,50KB)
DOCzal-nr-7-do-swz-wzor-zobowiazania-art-118-ust-3-pzp.doc (48,00KB)
DOCzal-nr-8-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-wykluczenie.doc (51,00KB)
DOCzal-nr-9-do-swz-osw-podmiotu-trzeciego-spelnianie-warunkow-udzialu.doc (46,50KB)
DOCzal-nr-10-do-swz-wykaz-robot-wykonanych.doc (91,00KB)
DOCzal-nr-11-do-swz-osw-z-art-117-ust-4-pzp.doc (49,00KB)
DOCzal-nr-12-do-swz-wzor-formularza-oferty.doc (79,00KB)
PDFZał Nr 13 do SWZ link do postępowania, ID.pdf (507,42KB)
PDFkwota przeznaczona na zadanie-sig.pdf (327,00KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (157,35KB)

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (245,65KB)

 

Szkoła Podstawowa Publiczna im. Jana Pawła II Głowackiego 37, 48-130 Kietrz:

Termomodernizacja gaz elektryka

1. Projekt budowlany:

a) Projekt zagospodarowania terenu:

PDFPZT_Głowackiego_00 Opis projektu PZT.pdf (1,65MB)
PDFPZT_Głowackiego_01 Rys 01 - Lokalizacja.pdf (261,60KB)
PDFPZT_Głowackiego_02 Rys 02 - Projekt Zagospodarowania Terenu.pdf (284,14KB)
PDFPZT_Głowackiego_03 Rys 03 - Ewidencja.pdf (316,26KB)

b) Projekt architektoniczno-budowlany:

PDFPAB_Głowackiego_00 Opis projektu PAB.pdf (1,67MB)
PDFPAB_Głowackiego_01 Rys 01 - Schemat.pdf (144,73KB)
PDFPAB_Głowackiego_02 Rys 02 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla.pdf (334,72KB)
PDFPAB_Głowackiego_03 Rys 03 - Zagospodarowanie.pdf (363,96KB)
PDFPAB_Głowackiego_04 Rys 04 - Odprowadzenie kondensatu.pdf (216,14KB)
PDFPAB_Głowackiego_05 Rys 05 - Przylacze ciepla - Schemat.pdf (208,71KB)
PDFPAB_Głowackiego_06 Rys 06 - Gaz - Schemat.pdf (243,76KB)
PDFPAB_Głowackiego_07 Rys 07 - Gaz - Rzut.pdf (223,53KB)
PDFPAB_Głowackiego_08 Rys 08 - Gaz - Rzut inst. gazowej w budynku.pdf (349,45KB)
PDFPAB_Głowackiego_09 Rys 09 - Gaz - Widok elewacji.pdf (255,34KB)
PDFPAB_Głowackiego_11 Rys 11 - Gaz - Szafki gazowe.pdf (48,91KB)
PDFPAB_Głowackiego_12 Rys 12 - Wezel ciepla - Rzut.pdf (230,83KB)
PDFPAB_Głowackiego_13 Rys 13 - Fundamenty pomp ciepla.pdf (299,29KB)
PDFPAB_Głowackiego_14 Rys 14 - Fundamenty kotlow gazowych.pdf (145,67KB)
PDFPAB_Głowackiego_15 Rys 15 - Zagospodarowanie instalacje elektryczne.pdf (185,18KB)
PDFPAB_Głowackiego_16 Rys IE-01 - Zagospodarowanie instalacje elektryczne.pdf (275,81KB)

c) Projekt techniczny:

PDFPT_Głowackiego_00 Opis projektu PT.pdf (1,23MB)
PDFPT_Głowackiego_01 Rys 01 - Lokalizacja.pdf (309,21KB)
PDFPT_Głowackiego_02 Rys 02 - Zagospodarowania Terenu.pdf (399,79KB)
PDFPT_Głowackiego_03 Rys 03 - Schemat technologiczny.pdf (151,17KB)
PDFPT_Głowackiego_04 Rys 04.1 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Rzut.pdf (288,97KB)
PDFPT_Głowackiego_05 Rys 04.2 - Zab kotlow i pomp ciepla - Zagospodarowanie tere.pdf (375,12KB)
PDFPT_Głowackiego_06 Rys 04.3 - Zaba kotlow i pomp ciepla - Odprowadzenie kondens.pdf (551,60KB)
PDFPT_Głowackiego_07 Rys 04.4 - Zab kotlow i pomp ciepla - Odprowadzenie kondens.pdf (40,42KB)
PDFPT_Głowackiego_08 Rys 04.5 - Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Plan fundamentow.pdf (43,18KB)
PDFPT_Głowackiego_09 Rys 04.6 - Zab kotlow i pomp ciepla - Fundamenty pomp ciepl.pdf (302,69KB)
PDFPT_Głowackiego_10 Rys 04.7 - Zab kotlow i pomp ciepla - Fundamenty kotlow gaz.pdf (156,25KB)
PDFPT_Głowackiego_11 Rys 04.8 - Zab kotlow i pomp ciepla - Zbrojenie fundamentow.pdf (71,16KB)
PDFPT_Głowackiego_12 Rys 05 - Wezel ciepla - Rzut.pdf (230,69KB)
PDFPT_Głowackiego_13 Rys 06.1 - Przylacze ciepla - Schemat.pdf (210,37KB)
PDFPT_Głowackiego_14 Rys 06.2 - Przylacze ciepla - Profil.pdf (34,71KB)
PDFPT_Głowackiego_15 Rys 06.3 - Przyl ciepla - Zak w budynku - Rzut.pdf (1,07MB)
PDFPT_Głowackiego_16 Rys 06.4 - Przyl ciepla - Zak w budynku - Przekroje.pdf (62,16KB)
PDFPT_Głowackiego_17 Rys 06.5 - Przyl ciepla - Gazowe zrodlo ciepla - Rzut.pdf (222,31KB)
PDFPT_Głowackiego_18 Rys 06.6 - Przył ciepla - Gazowe zrodlo ciepla - Przekroj B.pdf (81,51KB)
PDFPT_Głowackiego_19 Rys 06.7 - Przył ciepla - Gazowe zrodlo ciepla - Przekroj C.pdf (186,81KB)
PDFPT_Głowackiego_20 Rys 06.8 - Przylacze ciepla - Rozmieszczenie rur w wykopie.pdf (65,49KB)
PDFPT_Głowackiego_21 Rys 06.9 - Przylacze ciepla - Studzienka odwadniajaca.pdf (98,97KB)
PDFPT_Głowackiego_22 Rys 06.10 - Przylacze ciepla - Podpora P-1.pdf (42,27KB)
PDFPT_Głowackiego_23 Rys 06.11 - Przylacze ciepla - Podpora P-2.pdf (39,38KB)
PDFPT_Głowackiego_24 Rys 06.12 - Przylacze ciepla - Podpora P-3.pdf (38,75KB)
PDFPT_Głowackiego_25 Rys 07.1 - Instalacja gazowa - Schemat.pdf (244,99KB)
PDFPT_Głowackiego_26 Rys 07.2 - Instalacja gazowa - Rzut.pdf (224,26KB)
PDFPT_Głowackiego_27 Rys 07.3 - Instalacja gazowa - Rzut piwnic w budynku.pdf (1,75MB)
PDFPT_Głowackiego_28 Rys 07.4 - Instalacja gazowa - Widok elewacji zachodniej.pdf (686,33KB)
PDFPT_Głowackiego_29 Rys 07.5 - Instalacja gazowa - Rozwiniecie.pdf (192,25KB)
PDFPT_Głowackiego_30 Rys 07.6 - Instalacja gazowa - Szafki gazowe.pdf (50,95KB)
PDFPT_Głowackiego_31 Rys 07.7 - Instalacja gazowa - Podpora P-4.pdf (28,16KB)
PDFPT_Głowackiego_32 Rys 08 - Odtworzenie nawierzchni.pdf (358,21KB)

d) Projekt techniczny - elektryczny

PDFIE_Głowackiego_174_IE_01_PZT.pdf (379,80KB)
PDFIE_Głowackiego_174_IE_02_PZT wezel.pdf (440,43KB)
PDFIE_Głowackiego_174_IE_03_Rzut Wezel demontaze.pdf (265,29KB)
PDFIE_Głowackiego_174_IE_04_wezel proj instalacje.pdf (296,32KB)
PDFIE_Głowackiego_174_IE_05_wezel trasy uziemienie.pdf (282,98KB)
PDFIE_Głowackiego_174_IE_06_Schemat technologiczny.pdf (288,03KB)
PDFIE_Głowackiego_174_IE-07_Schemat rozdzielnic TW.pdf (176,29KB)
PDFIE_Głowackiego_174_IE-08_Schemat rozdzielnic RK.pdf (192,11KB)
PDFIE_Głowackiego_174_Opis techniczny.pdf (1,03MB)

e) Załączniki projekt budowlany:

PDF00 wykaz zalacznikow.pdf (99,34KB)
PDF01 informacja dot. BiOZ.pdf (143,06KB)
PDF02 zalaczniki.pdf (875,64KB)

f) Geologia

PDFtekst opinii Kietrz Glowackiego gaz.pdf (210,05KB)
PDFzal.1 Kietrz Glowackiego gaz.pdf (2,10MB)
PDFzal.2 Kietrz Glowackiego gaz.pdf (1,84MB)
PDFzal.3 Kietrz Glowackiego gaz.pdf (2,00MB)
PDFzal.4 Kietrz Glowackiego gaz.pdf (1,34MB)
PDFzal.5 Kietrz Glowackiego gaz.pdf (145,19KB)
PDFzal.6 Kietrz Glowackiego gaz.pdf (1,44MB)


2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF174 ST elektryk.pdf (890,65KB)
PDFSTI-00.pdf (202,39KB)
PDFSTI-01.pdf (142,45KB)
PDFSTI-02.pdf (118,62KB)
PDFSTI-03.pdf (195,49KB)
PDFSTI-04.pdf (106,05KB)
PDFSTI-05.pdf (130,38KB)
PDFSTI-06.pdf (149,60KB)


3. Przedmiar robót:

ZIPPrzedmiar_Głowackiego_IE_elektryk.zip (8,26KB)
PDFPrzedmiar_Głowackiego_IE_elektryk.PDF (250,91KB)
ZIPPrzedmiar_Głowackiego_roboty.zip (26,92KB)
PDFPrzedmiar_Głowackiego_roboty.pdf (190,64KB)


4. Termomodernizacja stropodach

PDFPAB_00_Głowackiego_opis.pdf (323,09KB)
PDFPAB_01_Głowackiego_rzut dachu sala.pdf (46,73KB)
PDFPrzedmiar_Głowackiego_dach.pdf (212,04KB)


 

Zespół Szkół w Kietrzu ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz:

Termomodernizacja gaz elektryka

1. Projekt budowlany:

a) Projekt zagospodarowania terenu:

PDF00 Opis projektu PZT.pdf (3,77MB)
PDF01 Rys 01 - Lokalizacja.pdf (636,28KB)
PDF02 Rys 02 - Projekt Zagospodarowania Terenu.pdf (766,18KB)
PDF03 Rys 03 - Ewidencja.pdf (215,48KB)

b) Projekt architektoniczno-budowlany:

PDF00 Opis projektu PAB.pdf (1,64MB)
PDFPAB-00 Opis projektu.pdf (5,13MB)
PDFPAB-01 Schemat technologiczny.pdf (139,88KB)
PDFPAB-02 Zabudowa kotlow i pomp ciepla.pdf (226,72KB)
PDFPAB-03 Zagospodarowanie terenu.pdf (325,38KB)
PDFPAB_04_Kościuszki_elewacja południowa_rzut.pdf (234,50KB)
PDFPAB-05 Przylacze ciepla - schemat.pdf (150,13KB)
PDFPAB-06 Gaz - schemat.pdf (252,94KB)
PDFPAB-07 Gaz - profil.pdf (50,63KB)
PDFPAB-08 Gaz - Rozwiniecie.pdf (170,07KB)
PDFPAB-09 Gaz - szafki gazowe.pdf (46,03KB)
PDFPAB-10 Przekladka kanalizacji - schemat.pdf (119,71KB)
PDFPAB-11 Wezel ciepla.pdf (176,86KB)
PDFPAB-12 Fundamenty pomp ciepla.pdf (301,40KB)
PDFPAB-13 Fundamenty kotlow gazowych.pdf (141,70KB)
PDFPAB-14 Zagospodarowanie instalacje elektryczne.pdf (233,22KB)

c) Projekt techniczny:

PDF00 Opis projektu PT.pdf (2,64MB)
PDFPT-01 Lokalizacja.pdf (190,10KB)
PDFPT-02 Zagospodarowanie.pdf (486,14KB)
PDFPT-04.1 Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Rzut.pdf (224,26KB)
PDFPT-04.2 Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Zagosp terenu.pdf (417,92KB)
PDFPT-04.3 Zab kotlow i pomp ciepla - Odpr kondensatu.pdf (259,17KB)
PDFPT-04.4 Zab kotlow i pomp ciepla - Odpr kondensatu_Profil.pdf (36,84KB)
PDFPT-04.5 Zabudowa kotlow i pomp ciepla - Plan fund.pdf (45,28KB)
PDFPT-04.6 Zab kotlow i pomp ciepla - Fundamenty pomp.pdf (301,60KB)
PDFPT-04.7 Zab kotlow i pomp ciepla - Fundamenty kotlow.pdf (144,40KB)
PDFPT-04.8 Zab kotlow i pomp ciepla - Zbrojenie fund.pdf (70,26KB)
PDFPT-05 Wezel ciepla - Rzut.pdf (179,10KB)
PDFPT-06.1 Przylacze ciepla - schemat.pdf (187,17KB)
PDFPT-06.2 Przylacze ciepla - Profil.pdf (44,51KB)
PDFPT-06.3 Przylacze ciepla - Zakonczenie w bud.pdf (42,48KB)
PDFPT-06.4 Przylacze ciepla - Gazowe zrodlo ciepla_Rzut.pdf (235,51KB)
PDFPT-06.5 Przylacze ciepla - Gazowe zrodlo ciepla_Przekroj B-B.pdf (77,48KB)
PDFPT-06.6 Przylacze ciepla - Gazowe zrodlo ciepla_Przekroj C-C.pdf (59,50KB)
PDFPT-06.7 Przylacze ciepla - Rury w wykopie.pdf (67,71KB)
PDFPT-06.8 Przylacze ciepla - Studzienka odwadniajaca.pdf (97,33KB)
PDFPT-06.9 Przylacze ciepla - Podpora P-1.pdf (34,76KB)
PDFPT-06.10 Przylacze ciepla - Podpora P-2.pdf (32,99KB)
PDFPT-06.11 Przylacze ciepla - Podpora P-3.pdf (32,61KB)
PDFPT-07.1 Gaz - schemat.pdf (256,40KB)
PDFPT-07.2 Gaz - Profil.pdf (50,19KB)
PDFPT-07.3 Gaz - Rozwiniecie.pdf (169,92KB)
PDFPT-07.4 Gaz - Szafki gazowe.pdf (46,06KB)
PDFPT-07.5 Gaz - Podpora.pdf (27,01KB)
PDFPT-08.1 Przekladka kanalizacji - Schemat.pdf (121,49KB)
PDFPT-08.2 Przekladka kanalizacji - Profil.pdf (31,73KB)
PDFPT-08.3 Przekladka kanalizacji - Studzienka.pdf (72,56KB)
PDFPT-09 Odtworzenie nawierzchni.pdf (115,00KB)

d) Projekt techniczny - elektryczny:

PDF173_IE_01_PZT Kosciuszki.pdf (373,39KB)
PDF173_IE_02_PZT kotly.pdf (412,90KB)
PDF173_IE_03_Rzut wezla demontaże.pdf (283,04KB)
PDF173_IE-04_wezel instalacje.pdf (307,95KB)
PDF173_IE_05_wezel uziom trasy.pdf (232,26KB)
PDF173_IE_06_Schemat technologiczny.pdf (280,98KB)
PDF173_IE_07_Schemat rozdzielnic TW.pdf (161,91KB)
PDF173_IE_08_Schemat rozdzielnic RK.pdf (192,08KB)
PDF173_Opis techniczny Kosciuszki.pdf (1,02MB)

e) Załączniki projekt budowlany:

PDF00 wykaz zalacznikow.pdf (99,15KB)
PDF01 informacja dot. BiOZ.pdf (143,11KB)
PDF02 zalaczniki.pdf (690,07KB)

f) Geologia:

PDFtekst opinii Kietrz Kosciuszki gaz.pdf (496,43KB)
PDFzal.1 Kietrz Kosciuszki gaz.pdf (3,83MB)
PDFzal.2 Kietrz Kosciuszki gaz.pdf (3,88MB)
PDFzal.3 Kietrz Kosciuszki gaz.pdf (7,10MB)
PDFzal.4 Kietrz Kosciuszki gaz.pdf (1,35MB)
PDFzal.5 Kietrz Kosciuszki gaz.pdf (506,38KB)
PDFzal.6 Kietrz Kosciuszki gaz.pdf (1,44MB)


2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDFST elektryk.pdf (1,06MB)
PDFSTI-00.pdf (257,62KB)
PDFSTI-01.pdf (180,26KB)
PDFSTI-02.pdf (152,77KB)
PDFSTI-03.pdf (238,32KB)
PDFSTI-04.pdf (139,52KB)
PDFSTI-05.pdf (166,13KB)
PDFSTI-06.pdf (166,88KB)


3. Przedmiar robót:

ZIPPrzedmiar_Kościuszki_IE.zip (7,57KB)
PDFPrzedmiar_Kościuszki_IE.PDF (243,71KB)
ZIPPrzedmiar_Kościuszki_roboty.zip (28,28KB)
PDFPrzedmiar_Kościuszki_roboty.pdf (206,21KB)


4. Termomodernizacja stropodach:

PDFPAB_00_Kościuszki_opis techniczny.pdf (837,50KB)
PDFPAB_01_Kościuszki_elewacja wschodnia_rzut.pdf (223,11KB)
PDFPAB_02_Kościuszki_elewacja północna_rzut.pdf (247,04KB)
PDFPAB_03_Kościuszki_elewacja zachodnia_rzut.pdf (145,46KB)
PDFPAB_04_Kościuszki_elewacja południowa_rzut.pdf (234,50KB)
PDFPAB_05_Kościuszki_rzud dachu_pomieszczenia_rzut.pdf (242,39KB)
PDFPAB_06_Kościuszki_rzud dachu_sala gimnastyczna_rzut.pdf (231,48KB)
PDFPAB_07_Kościuszki_proj_elewacja wschodnia_rzut.pdf (249,13KB)
PDFPAB_08_Kościuszki_proj_elewacja północna_rzut.pdf (361,07KB)
PDFPAB_09_Kościuszki_proj_elewacja zachodnia_rzut.pdf (206,96KB)
PDFPAB_10_Kościuszki_proj_elewacja południowa_rzut.pdf (293,76KB)
PDFPAB_11_Kościuszki_proj_dach pomieszczenia_rzut.pdf (240,29KB)
PDFPAB_12_Kościuszki_proj_dach sala_rzut.pdf (229,77KB)
PDFPAB_13_Kościuszki_szczegół gzyms.pdf (154,66KB)
PDFPAB_14_Kościuszki_szczegół izoklin.pdf (136,72KB)
PDFPAB_15_Kościuszki_szczegół nadmurowanie.pdf (138,07KB)
PDFPAB_16_Kościuszki_stolarka.pdf (141,65KB)
PDFPrzedmiar_Kościuszki_ściany dach.pdf (251,54KB)
PDFPZT_Kościuszki_budynki.pdf (433,04KB)
PDFPZT_Kościuszki_mapa do celów projektowych.pdf (427,15KB)
PDFSTWIOR_termo_szkoły.pdf (550,37KB)