Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 01.08.2022 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA
Z DNIA 01.08.2022 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kietrz

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. nr 54 poz. 348 z późn. zm. – tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) z dniem 01.08.2022 r., wykładamy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz, pokój nr 26, w godzinach pracy urzędu do publicznego wglądu na okres 21 dni dokument:

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kietrz

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do aktualizacji założeń.

 

PDFAktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kietrz.pdf (2,92MB)