Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja

Kietrz, 30.06.2020 r.

 

INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja

 

 

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia/dziecko na 2020 r.:

 

RODZAJ PLACÓWKI

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA ROK

Publiczne przedszkola

11 047,32

Publiczne oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych- na podstawie  Publicznego oddziału przedszkolnego                 w Głubczycach

 

8 844,78

 

 

 

Wskaźnik zwiększający na 2020 r.:

 

RODZAJ PLACÓWKI

WSKAŹNIK

Szkoły podstawowe na terenie wiejskim

1,410

 

 

 

 

Statystyczna liczba uczniów:

 

Informacje

Ogółem

Przedszkola

220

Oddziały Przedszkolne

84

Szkoły podstawowe

706

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

6

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

6

 

 

Najbliższa gmina o której mowa w art. 10 ust. 1 – 18 oraz art. 14 ust. 7 – Gmina Głubczyce.

 

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Wilk

Sekretarz Gminy