Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 87.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr   87.A.2020

Burmistrza   Kietrza

z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Kietrz.

 

 

Na podstawie § 8. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r.(ze zmianą) wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 2. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2.  Do przeprowadzenia czynności przetargowych w tym rokowań powołuje stałą Komisję Przetargową, zwaną dalej „komisją”, w następującym składzie:

     

      1) Elżbieta Sokołowska – przewodnicząca,                  

      2) Leszek Wilk – Zastępca przewodniczącej,

      3) Ewa Sobola – członek

      4) Bożena Wołoszyn – członek

      5) Kamil Bednarz – członek

      6) Katarzyna Gawrońska – członek

      7) Beata Trzcińska – członek.”

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator