Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert w zakresie wsparcia instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych celem realizacji działań na rzecz obszarów wiejskich

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 6416/2022 ogłosił w dniu 7 lutego 2022r. otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2022 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia  i  rozwoju  organizacji  pozarządowych poprzez:
1.       Wdrażanie   nowych   technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji   (np. zaplanowanie wdrożenie   strategii   cyfrowej,   zapewnianie  bezpieczeństwa cyfrowego),zakup oprogramowania i licencji;
2.       Uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań  doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych;
3.       Wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych

Wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.
Na realizację zadań publicznych w w/w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 200 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 12 000 zł.

PDFOgłoszenie Konkursu.pdf (892,07KB)