Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 144/10, położonej w Kietrz przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim  w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1, w dniu 20 stycznia 2022r., na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej, oznaczonej działką nr 144/10 k.m.1 obręb Kietrz o powierzchni 0,1385 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00021162/3 stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

Kietrz, dnia  20 stycznia 2022 r.

 

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od  20.01.2022 r. do 28.01.2022 r.