Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 17 stycznia 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2022

Burmistrza Kietrza z dnia 17 stycznia 2022 roku

 

w sprawie wykazania do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych działkami nr 1977/2, 1856, 1852/10, 1876, 1875, 1874/17, 1787/7, 1643/4, 2028/4, 1985, 1820, 1930/3, 1788/2, 2529, 317 i 1897/2 położonych w Kietrzu z przeznaczeniem na cele garażowe i handlowe, stanowiących własność Gminy Kietrz.

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.),  art.13 ust.1,  i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ), uchwały Nr XL/453/2021 Rady Miejskiej   w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości, położonych w Kietrzu oraz zarządzenia Nr 5.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele garażowe i handlowe położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w ha

Położenie

Opis nieruchomości

i powierzchnia dzierżawy w m2

Przeznaczenie  w planie zagospodarowania  przestrz. m. Kietrz 

Cel dzierżawy

Okres

 dzierżawy

Wysokość czynszu mies. za 1m²

dz. nr 1977/2

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,0507

 

Kietrz

 ul. Okrzei

 

grunt o pow. 18  m2 zabudowany  garażem konstrukcji  stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

Teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszk. wielorodzinnej.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

dz. nr 1856

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,1563

 

Kietrz

ul. Okopowa

grunt o pow. 18  m2 zabudowany  garażem konstrukcji  stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

Teren zabudowy usługowej

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1852/10

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,7381

 

Kietrz

 ul. Okopowa

 

1. grunt o pow. 15  m2 zabudowany pomieszczeniem gospodarczym, wykorzystywane jako garaż,

2. grunt o pow. 15  m2 zabudowany pomieszczeniem gospodarczym, wykorzystywane jako garaż.

 

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej ukształtowanych i projektowanych.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1876

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,5526

 

Kietrz

ul. Traugutta

1. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

3. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

4. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

5. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

6. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

7. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

8. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

9. grunt o pow. 18  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

10. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

11. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

12. grunt o pow. 13  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

13. grunt o pow. 12  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

14. grunt o pow. 24  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

15. grunt o pow. 12  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

16. grunt o pow. 15 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

17. grunt o pow. 18  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

18. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

19. grunt o pow. 18  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

20. grunt o pow. 12  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

21. grunt o pow. 19  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

22. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

23. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

24. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

25. grunt o pow. 15 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

26. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

27. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

28. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem.

29. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

 

 

 

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1875

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,1150

 

Kietrz

ul. Matejki

grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

 

 

 Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1874/17

KW nr OP1G/00021689/3

 

0,0486

 

Kietrz

ul. Krasińskiego

1. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 15 m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

3. grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

 

 

Teren miejsc do parkowania, garaże.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1787/7

KW nr OP1G/00014610/7

 

 

0,5083

 

Kietrz

ul. Głubczycka

grunt o pow. 30  m2 zabudowany garażem murowanym wraz z komórką, wybudowanym przez dzierżawcę,

 

 

Teren zabudowy  mieszkaniowo-usługowej   wielorodzinnej (ukształtowane i projektowane).

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

dz. nr 1643/4

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,2100

 

Kietrz

ul. Głubczycka

grunt o pow. 13  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

 

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności. Funkcja uzup. Zabudowa usługowa, rzemiosło, budynki gospodarcze i garaże.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 2028/4

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,2645

 

Kietrz

ul. Głowackiego

grunt o pow. 15  m2 zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

 

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności projektowane.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1985

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,2665

 

Kietrz

 ul. Głowackiego

 

1. grunt o pow. 19  m2  zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 15 m2  zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

 

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1930/3           k.m. 19

KW nr OP1G/00037644/1

 

0,0109

 

Kietrz

ul. Długa

1.pomieszczenie gospodarcze o pow. 27,55 m2 , usytuowane w budynku gospodarczym,

2. pomieszczenie garażowe o pow. 14,00 m2 , usytuowane w budynku gospodarczym,

3. pomieszczenie garażowe o pow. 26,00 m2 , usytuowane w budynku gospodarczym,

 

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.

 

Najem pomieszczenia gospodarczego i pomieszczeń garażowych.

 

Na czas nieoznaczony

1. pomieszczenie gosp.         – 0,80 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki,         

2. pomieszczenie garaż.     – 2,50 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

 

dz. nr 1820

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,0248

 

Kietrz

 ul. Kościelna

 

grunt o pow. 14  m2 zabudowany garażem konstrukcji  stalowej, nie związany trwale z gruntem.

 

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.   Ukształtowane.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1788/2

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,1843

 

Kietrz

ul. Głubczycka

1. grunt o pow. 24  m2  zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 21,60 m2  zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

3. grunt o pow. 17 m2  zabudowany garażem konstrukcji stalowej, nie związany trwale z gruntem,

4. grunt o pow. 26 m2  zabudowany garażem murowanym przez poprzednich użytkowników.

 

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.

 

Wydzierżawienie na cele garażowe.

 

Na czas nieoznaczony

1,20 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 2529

KW nr OP1G/00025779/3

 

0,7145

 

Kietrz

ul. Matejki

1. grunt o pow. 28,00 m2 zabudowany  przenośnym kioskiem, nie związany trwale z gruntem,

2. grunt o pow. 20,00 m2 zabudowany przenośnym kioskiem, nie związany trwale z gruntem,

3. grunt o pow. 5,00 m2 zabudowany przenośnym punktem  handlowym typu „szczęki”, nie związany trwale z gruntem,

4. grunt o pow. 75,00 m2 zabudowany przenośnym kioskiem, nie związany trwale z gruntem,

5. grunt o pow. 25,00 m2 zabudowany przenośnym kioskiem, nie związany trwale z gruntem,

6. grunt o pow. 66,00 m2 zabudowany przenośnym kioskiem, nie związany trwale z gruntem,

7. grunt o pow. 48,00 m2 zabudowany przenośnym kioskiem, nie związany trwale z gruntem.

 

 

Teren zabudowy usługowej.

 

Wydzierżawienie na cele handlowe i magazynowe.

 

Na okres 1 roku

2,00 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 317

KW nr OP1G/00023427/3

 

0,4480

 

Kietrz

ul. Głowackiego

grunt o pow.18,00 m2 zabudowany przenośnym magazynem, nie związany trwale z gruntem.

 

- Tereny usługowe,

- tereny zieleni urządzonej (ukształtowane i projektowane),

 

Wydzierżawienie na cele handlowe.

 

Na czas nieoznaczony

2,00 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

dz. nr 1897/2

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,1066

 

Kietrz

ul. Wojska Polskiego

Na gruncie o pow. 45,00 m2 wybudowany został parking dla pojazdów osobowych mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej oznaczonej adresowo ul. Wojska Polskiego 9-11 w Kietrzu.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.

Strefa konserwatorska B.

Wydzierżawienie gruntu o pow. 45 mz przeznaczeniem pod funkcję parkingową.

 

Na czas nieoznaczony

1,00 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

2.Dzierżawcy poza czynszem ponosić będą opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa;

4. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie w stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator