Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PORZĄDEK OBRAD XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

PORZĄDEK OBRAD

XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

 

TRYB: STACJONARNY – SALA KONFERENCYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W KIETRZU

TERMIN: 25 STYCZNIA 2022 ROKU, GODZINA 15:00

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 roku.

4. Informacje:

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Debata w sprawie ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości w Gminie, odnowa wsi.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2022;

7.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/227/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

7.4 w sprawie nadania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza"

7.5 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XL/448/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu;

7.6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiących własność Gminy Kietrz:

7.7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

8. Odpowiedzi na zapytania ,interpelacje i dopytania.

9. Oświadczenia.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kietrzu
Stanisław Babiniec

PDFPorządek sesji.pdf