Zasada Partycypacji - Urząd Miejski w Kietrzu
ˆ

Zasada Partycypacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z I posiedzenia organizacji pozarządowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-28 10:49:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                               Kietrz 22.04.2005r.
 
 
 

P R O T O K Ó Ł

 
Z posiedzenia organizacji pozarządowych, które będą monitorować prowadzoną przez Urząd Miejski w Kietrzu społeczną Akcję „Przejrzysta Polska” oraz będą uczestniczyć w opracowaniu tzw. „Karty współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi”.
 
 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych tj:
 
1.   Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Zarząd Miejsko- Gminny w Kietrzu
 
Paweł Kontny – Prezes Zarządu
Łukasz Gawroński – członek zarządu
 
2.    Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Ziemi Kietrzańskiej w Kietrzu.
 
Jadwiga Wróbel – członek zarządu
Zofia Roik – skarbnik zarządu
 
3.   Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kietrzu.
 
Andrzej Reja – Prezes Zarządu
Jerzy Pomiotło – członek zarządu
 
 
Ze strony Urzędu w spotkaniu uczestniczył Eugeniusz Stodolak członek Zespołu ds. przeprowadzenia Akcji „Przejrzysta Polska” – koordynator akcji.
 
Podczas spotkania szczegółowo omówiono wybrane do realizacji sześć zadań obligatoryjnych i dwa zadania fakultatywne tj:
 
1.    Zasada Przejrzystości.
Wybrane zadanie do realizacji:
a)    opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd- zad. Obligatoryjne.
2.    Zasada braku tolerancji dla korupcji .
Wybrane zadanie do realizacji:
b)    wprowadzenie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu miejskiego – zad. obligatoryjne.
-    zadanie fakultatywne – opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu.
3.    Zasada partycypacji społecznej.
Wybrane zadanie do realizacji.
c)   opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – zadanie obligatoryjne.
 
4.    Zasada przewidywalności.
Wybrane zadanie do realizacji.
d)   opracowanie z udziałem społeczności lokalnej, strategii rozwoju społeczno- ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom.
5.    Zasada fachowości.
Wybrane zadanie do realizacji:
e)   wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie.
Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.
-     zadanie fakultatywne – wprowadzenie systemu oceny urzędników.
6.   Zasada rozliczalności.
Wybrane zadanie do realizacji.
f)    przygotowanie i rozpropagowanie (corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców) pt.: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.
 
      Uczestników spotkania zapoznano również ze składami zespołów, które będą realizować poszczególne zadania.
      Po krótkiej dyskusji ustalono zasady w jaki sposób organizacje pozarządowe będą monitorować przebieg wykorzystywanych zadań podczas trwania akcji. Zakres omawianych zadań jak i sposób prowadzenia monitoringu uzyskał akceptację organizacji pozarządowych, jednak bez zbytniego optymizmu. Ustalono również, że kolejne spotkanie odbędzie się po zrealizowaniu czterech zadań obligatoryjnych i jednego zadania fakultatywnego. Ze względu na znikome zainteresowanie prowadzoną akcją ze strony organizacji pozarządowych, postanowiono zaprosić do udziału „Rady Liderów Lokalnych”, które działają w ramach „Odnowy Wsi”. Na tym protokół zakończono.
 
 
  protokol-_przejrzysta_polska.doc
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-12-28 10:49:33
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-12-28 10:49:33
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-12-28 10:49:33
Osoba, która zmieniła informację: Olga Gadżała Data ostatniej zmiany: 2005-12-28 11:49:33
Artykuł był wyświetlony: 2844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr XXXVII/209/2005 w sprawie uchwalenia "Karty współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-28 09:48:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXXVII/209/2005
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 28 grudnia 2005 roku
 
 
w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:
 
 
 
§ 1
 
Uchwala się „ Kartę współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Poniżej znajduje się Uchwała Nr XXXVII/209/2005 oraz Karta Współpracy Gminy Kietrz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.
 
 
uchwala_nr-organizacje_pozarzadowe.doc
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-12-28 09:48:04
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-12-28 09:48:04
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-12-28 09:48:04
Osoba, która zmieniła informację: Olga Gadżała Data ostatniej zmiany: 2005-12-28 10:48:04
Artykuł był wyświetlony: 2598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu