Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 167.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 167.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia   6 grudnia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieruchomości  nr 163/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) art. 39 ust. 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn.zm.)

 

Burmistrz Kietrza zarządza:

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość położoną w Ściborzycach Wielkich oznaczoną działką nr 163/1 k.m.2 o pow. 0,9023 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1G/00021167/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

§2. Ustalić cenę wywoławczą do II przetargu w wysokości 37 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy 00/100), cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

§3. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator