Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/438/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "Pogranicze"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), § 15 ust. 1 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 2901) w zw. z art. 72a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

Uchwała Nr XXXIX/438/2021Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "Pogranicze"
§ 1. Do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE” wybiera się przedstawiciela w osobie Pana Marcelego Głogiewicza.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX/438/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "Pogranicze".pdf