ˆ

Zasiłek stały z pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasiłek stały z pomocy społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-11 13:04:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG  Nr  OPS/03
w Kietrzu      
   
Nazwa usługi:  ZASIŁEK STAŁY Z POMOCY SPOŁECZNEJ

    

Podstawa prawna:

Art.8,18,37 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz.U.Nr 64poz.593 z  póżniejszymi zmianami)

 
Wymagane dokumenty:
·    Wniosek osoby ubiegającej się o pomoc,sporządzony samodzielnie,skierowany do
     Kierownika MGOPS zawierający takie elementy jak:imię,nazwisko,adres,podpis
     strony,opisanie prośby.
·    aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
     wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
·    zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku
     osoby ubiegającej się o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie prowadzących z nią
     gospodarstwo domowe
·    oświadczenie strony,złożone na druku,w trybie art.75& 2 kpa , art.109 ustawy o
     pomocy społecznej i art.233 &1 i &2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.Kodeks Karny
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : pokój pracowników socjalnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośroda Pomocy Społecznej w Kietrzu
Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: Pokój pracowników socjalnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w godzinach 7.00 –12.00 od poniedziałku do piątku.
Rodzaj rozstrzygnięcia : decyzja administracyjna,która zostanie przesłana do strony listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca,w przypadkach skomplikowanych może być przedłużona celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o czym strona zostanie pisemnie poinformowana.
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
za pośrednictwem Kierownika MGOPS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów,strona będzie poinformowana o konieczności uzupełnienia dokumentacji,w przeciwnym razie wniosek może zostać nierozpatrzony.
oswiadczenie.tif

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-06-11 13:04:32
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-06-11 13:04:32
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-06-11 13:04:32
Osoba, która zmieniła informację: Olga Gadżała Data ostatniej zmiany: 2005-06-11 15:04:32
Artykuł był wyświetlony: 2695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu